Wizyta monitorująca Projekt "LOWE" w SP Rudna Wielka- 8.01.2018 r.

W tym dniu prof. dr hab. Grażyna Prawelska-Skrzypek z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie odwiedziła szkołę w ramach monitoringu projektu LOWE. Pani profesor spotkała się z organizatorami i kadrą LOWE oraz z niektórymi partnerami projektu, a także z uczestnikami, korzystającymi z oferty edukacyjnej LOWE. Oprócz rozmów i oglądu aktywności organizowanych w ramach LOWE przeprowadziła warsztaty, dotyczące metodologii monitoringu i ewaluacji. W spotkaniu Gminę Świlcza reprezentował wicewójt Sławomir Styka i przewodniczący Rady Gminy Piotr Wanat, PUP w Rzeszowie - Maria Szczepańska, Podkarpacką Kurator Oświaty w spotkaniu reprezentowała Pani Mariola Kiełboń. W rozmowach wzięli również udział: dyrektor GOPS w Świlczy- Benedykta Piątek, dyrektor CUW w Świlczy- Eliza Oleszak, księgowa LOWE- Magdalena Kozubal, dyrektor SP w Rudnej Wielkiej - Janina Godlewska( kierownik projektu) i wicedyrektor Marta Grębosz oraz koordynator projektu- Edyta Pytko.
J. Godlewska
 
(1/6):
(2/6):
(3/6):
(4/6):
(5/6):
(6/6):
 
Galernik - Jak zrobić galerię zdjęć - Twoja własna Internetowa Galeria Zdjęć - Kreator - Publikowanie - Tworzenie - GIF, JPG, PNG