Spotkanie robocze LOWE

 

Spotkanie focusowe Lowe - 18 września 2017 r.

Celem spotkania było ustalenie  potrzeb edukacyjnych  lokalnej społeczności  i przeprowadzenie wywiadu grupowego  wśród zgromadzonych przedstawicieli różnych instytucji i podmiotów gminnych. W moderowanym wywiadzie grupowym uczestniczyło 16 osób: wójt Gminy Świlcza-Adam Dziedzic, wicewójt: Sławomir Styka, przewodniczący Rady Gminy: Piotr Wanat, kierownik UG w Świlczy-Jacek Lis, sekretarz gminy: Józef Wilga, dyrektor GOPS: Benedykta Piątek, zastępca kierownika PUP w Rzeszowie: Maria Szczepańska, sołtys wsi Rudna Wielka: Jan Zajchowski, proboszcz parafii Rudna Wielka- dr Wacław Sopel, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Świlczy: Dorota Madej, Gminne Centrum Kultury Sportu i Rekreacji  w Świlczy reprezentował instruktor : Zbigniew Lis, zaś Stowarzyszenie „Wspólnie dla Rudnej Wielkiej”- Aneta Wilk. W spotkaniu uczestniczyli także dyrektor i wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Rudnej Wielkiej,  koordynator projektu Edyta Pytko oraz Monika Molas- Wołos z Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie (opiekun Lowe w Rudnej Wielkiej).

J. Godlewska

(1/6):
(2/6):
(3/6):
(4/6):
(5/6):
(6/6):
 
Galernik - Jak zrobić galerię zdjęć - Twoja własna Internetowa Galeria Zdjęć - Kreator - Publikowanie - Tworzenie - GIF, JPG, PNG