Pierwszy rok przygody z LOWE na finiszu.

Zakończyliśmy pierwszy rok projektu LOWE finansowanego ze środków EFS. Ukoronowaniem całorocznej pracy i swoistym jej podsumowaniem było spotkanie 14 czerwca br., które nazwaliśmy dużym finiszem LOWE. Uczestnicy otrzymali zaświadczenia i dyplomy, a także pamiątkowe wydanie gazety LOWE NEWS i upominki w postaci kolorowego parasola z logo LOWE, breloka, itp. W podsumowujących prezentacjach kierownik LOWE Janina Godlewska i koordynator projektu Edyta Pytko przypomniały, co działo się w ciągu roku w LOWE i przedstawiły między innymi mierzalne efekty projektu. W ciągu tego roku tłumnie odwiedzali naszą szkołę od poniedziałku do soboty w godzinach popołudniowo-wieczornych mieszkańcy gminy Świlcza. W naszym projekcie wzięło udział 125 osób dorosłych. W tym momencie wskaźnik liczby osób uczestniczących w projekcie w stosunku do zakładanych we wniosku danych wynosi ponad 119%. Średnia ilość udzielonych form wsparcia dla jednego uczestnika to 4, ale są i rekordziści z 10 formami udzielonego wsparcia. Oprócz uczestników naszego LOWE, instruktorów i trenerów wzięli w spotkaniu udział zaproszeni goście: wójt Adam Dziedzic, wicewójt Sławomir Styka, przewodniczący Rady Gminy-Piotr Wanat, Jan Zajchowski-sołtys wsi Rudna Wielka, partnerzy naszego projektu: Kuratorium Oświaty w Rzeszowie reprezentowała wizytator Małgorzata Nowińska-Zgurska, Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie -Maria Szczepańska , GOPS w Świlczy–dyrektor Benedykta Piątek , Stowarzyszenie "Wspólnie dla Rudnej Wielkiej", przewodnicząca Rady Rodziców- Małgorzata Winiarska. Byli także opiekunowie naszego projektu: Monika Molas-Wołos oraz rektor Stanisław Kowalski z Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie. Serdecznie dziękuję nauczycielom-instruktorom i trenerom: Marcie Grębosz, Agacie Micał, Joannie Wiśniewskiej, Bernadetcie Nykiel, Monice Grzybowskiej, Dianie Hodyr, Marcinowi Czechowi, Małgorzacie Cząstkiewicz, Marcie Urban, Barbarze Hadyś, Anicie Wojnar, Monice Kłeczek, Karolinie Koszeli. Podziękowania kieruję do koordynatorki projektu: Edyty Pytko, sekretarza: Haliny Kędzior i księgowej Magdaleny Kozubal. Dziękuję także innym pracownikom szkoły, w tym szczególnie paniom sprzątającym za niezwykłe zaangażowanie i pomoc w organizacji LOWE.
J. Godlewska
 
(1/14):
(2/14):
(3/14):
(4/14):
(5/14):
(6/14):
(7/14):
(8/14):
(9/14):
(10/14):
(11/14):
(12/14):
(13/14):
(14/14):
 
Galernik - Jak zrobić galerię zdjęć - Twoja własna Internetowa Galeria Zdjęć - Kreator - Publikowanie - Tworzenie - GIF, JPG, PNG