Rozwijamy talenty, pomagamy się uczyć...

"Dajcie mi wystarczająco długą dźwignię i wystarczająco mocną podporę,
a sam jeden poruszę cały glob". Archimedes
Projekt "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów w klasach I - III szkół podstawowych w Gminie Świlcza" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ma na celu wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów. Wszystkie zaplanowane w jego ramach działania są dostosowane do zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych uczniów oraz ich możliwości psychofizycznych. Po przeprowadzonej w ubiegłym roku szkolnym diagnozie w ramach Projektu zostały zorganizowane w naszej szkole następujące zajęcia: logopedyczne i dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu prowadzone przez panią B. Arkuszyńską, z trudnościami matematycznymi prowadzone przez panią D. Hodyr, dla uczniów uzdolnionych prowadzone przez panią B. Kalandyk oraz socjoterapeutyczne prowadzone przez D. Pomianek. Uczęszcza na nie około 30 dzieci z klas I - III. Szkoła wzbogaciła się o bardzo ciekawe pomoce dydaktyczne, z którymi uczniowie chętniej zdobywają wiedzę i wyrównują braki.
 
(1/45): Zajęcia logopedyczne
Zajęcia logopedyczne
(2/45): Zajęcia logopedyczne
Zajęcia logopedyczne
(3/45): Zajęcia logopedyczne
Zajęcia logopedyczne
(4/45): Zajęcia logopedyczne
Zajęcia logopedyczne
(5/45): Zajęcia logopedyczne
Zajęcia logopedyczne
(6/45): Zajęcia logopedyczne
Zajęcia logopedyczne
(7/45): Zajęcia logopedyczne
Zajęcia logopedyczne
(8/45): Zajęcia logopedyczne
Zajęcia logopedyczne
(9/45): Zajęcia logopedyczne
Zajęcia logopedyczne
(10/45): Zajęcia logopedyczne
Zajęcia logopedyczne
(11/45): Zajęcia logopedyczne
Zajęcia logopedyczne
(12/45): Zajęcia logopedyczne
Zajęcia logopedyczne
(13/45): Zajęcia logopedyczne
Zajęcia logopedyczne
(14/45): Zajęcia logopedyczne
Zajęcia logopedyczne
(15/45): Zajęcia logopedyczne
Zajęcia logopedyczne
(16/45): Zajęcia logopedyczne
Zajęcia logopedyczne
(17/45): Zajęcia logopedyczne
Zajęcia logopedyczne
(18/45): Zajęcia logopedyczne
Zajęcia logopedyczne
(19/45): Zajęcia dla uczniów uzdolnionych
Zajęcia dla uczniów uzdolnionych
(20/45): Zajęcia dla uczniów uzdolnionych
Zajęcia dla uczniów uzdolnionych
(21/45): Zajęcia dla uczniów uzdolnionych
Zajęcia dla uczniów uzdolnionych
(22/45): Zajęcia dla uczniów uzdolnionych
Zajęcia dla uczniów uzdolnionych
(23/45): Zajęcia dla uczniów uzdolnionych
Zajęcia dla uczniów uzdolnionych
(24/45): Zajęcia dla uczniów uzdolnionych
Zajęcia dla uczniów uzdolnionych
(25/45): Zajęcia dla uczniów uzdolnionych
Zajęcia dla uczniów uzdolnionych
(26/45): Zajęcia dla uczniów uzdolnionych
Zajęcia dla uczniów uzdolnionych
(27/45): Zajęcia socjoterapeutyczne
Zajęcia socjoterapeutyczne
(28/45): Zajęcia socjoterapeutyczne
Zajęcia socjoterapeutyczne
(29/45): Zajęcia socjoterapeutyczne
Zajęcia socjoterapeutyczne
(30/45): Zajęcia socjoterapeutyczne
Zajęcia socjoterapeutyczne
(31/45): Zajęcia socjoterapeutyczne
Zajęcia socjoterapeutyczne
(32/45): Zajęcia socjoterapeutyczne
Zajęcia socjoterapeutyczne
(33/45): Zajęcia socjoterapeutyczne
Zajęcia socjoterapeutyczne
(34/45): Zajęcia socjoterapeutyczne
Zajęcia socjoterapeutyczne
(35/45): Zajęcia socjoterapeutyczne
Zajęcia socjoterapeutyczne
(36/45): Zajęcia socjoterapeutyczne
Zajęcia socjoterapeutyczne
 
Galernik - Jak zrobić galerię zdjęć - Twoja własna Internetowa Galeria Zdjęć - Kreator - Publikowanie - Tworzenie - GIF, JPG, PNG