Spotkanie integracyjne uczestników LOWE

 

Spotkanie   świąteczne LOWE - integracyjno  – edukacyjne- w Rudnej Wielkiej

 14 grudnia 2017 roku zorganizowaliśmy spotkanie integracyjno - edukacyjne w ramach Ośrodka LOWE w Rudnej Wielkiej. W spotkaniu  wzięło udział  68 uczestników LOWE. Gminę Świlcza reprezentował sekretarz gminy –Józef Wilga  oraz przewodniczący Rady Gminy-Piotr Wanat. W zajęciach  uczestniczył także  rektor Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki  w Krakowie-Stanisław Kowalski (uczelnia- opiekun naszego LOWE), który skierował  do zebranych kilka słów na temat idei i założeń funkcjonowania Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji na rzecz osób dorosłych. Spotkanie rozpoczęła dyrektor szkoły –Janina Godlewska i koordynator projektu Edyta Pytko. Następnie prelekcję na temat  regionalnych bożonarodzeniowych  tradycji kulinarnych wygłosiła wicedyrektor Marta Grębosz i  tutaj  sporą aktywność  wykazywali zebrani, którzy chętnie dzielili się zapominanymi już dziś zwyczajami i tradycjami. Autorów najciekawszych  historyjek  nagrodzono piękną dekoracyjną bombką choinkową. Po tej części  nastąpił kulinarny przerywnik w zajęciach.  Kolejnym punktem programu była prezentacja partnerów projektu i zakresów współpracy z nimi. 
Prezentowali się:  WUP Rzeszów, Powiatowy Urząd Pracy, GOPS w Świlczy, Stowarzyszenie „Wspólnie dla Rudnej Wielkiej”, Klub Sportowy „Strefa Sportu”, Hammerland Workshop, Podkarpacka Izba Rolnictwa Ekologicznego, Stowarzyszenie Explores. Z kolei   instruktorzy LOWE przedstawili ofertę programową zaplanowanych  kolejnych (od stycznia) zajęć „ Hobby drogą do sukcesu”, „W zdrowym ciele zdrowy duch” i  „ Z kulturą i sztuką za pan brat”. W części trzeciej spotkania przeprowadzono warsztaty na temat „Budowanie zdrowych relacji rodzinnych, czyli , jak być mądrym, wspierającym rodzicem i jak mądrze kierować życiem”. Zajęcia  zakończono burzą mózgów, pokazując  ciekawe  pomysły na LOWE. Każdy uczestnik zajęć otrzymał pamiątkową fiszkę z aniołkiem i życzeniami.

J. Godlewska

 

 

 

(1/30):
(2/30):
(3/30):
(4/30):
(5/30):
(6/30):
(7/30):
(8/30):
(9/30):
(10/30):
(11/30):
(12/30):
(13/30):
(14/30):
(15/30):
(16/30):
(17/30):
(18/30):
(19/30):
(20/30):
(21/30):
(22/30):
(23/30):
(24/30):
(25/30):
(26/30):
(27/30):
(28/30):
(29/30):
(30/30):
 
Galernik - Jak zrobić galerię zdjęć - Twoja własna Internetowa Galeria Zdjęć - Kreator - Publikowanie - Tworzenie - GIF, JPG, PNG