Zielony Certyfikat II stopnia

Mamy „Zielony Certyfikat” II stopnia !!!

Zespół Szkół w Rudnej Wielkiej został wyróżniony

„Zielonym Certyfikatem” II stopnia

– ogólnopolskim znak jakości

– szkoła przyjazna środowisku oraz szkoła jako ośrodek zrównoważonego rozwoju.

Wysiłki całej społeczności szkolnej zostały nagrodzone. Zrealizowaliśmy dziewięć zadań

( m.in. organizacja placu zabaw, kontynuacja projektu „Zieleń wokół szkoły”, program GLOB

i Socrates Comenius, udział w wielu konkursach i zawodach, zbiórka makulatury

i zużytych baterii, pozyskanie i zagospodarowanie boiska szkolnego).

Pozytywnie zakończyła się wizyta certyfikacyjna, którą przeprowadziły ekspertki „Zielonego Certyfikatu” w naszej szkole

22 września 2008r. Po rozmowach z uczniami, nauczycielami, rodzicami

i przedstawicielem Urzędu Gminy Świlcza, przedstawicielki programu „Zielony Certyfikat” wydały pozytywną opinię,

co stanowiło warunek konieczny do uzyskania „Zielonego Certyfikatu” II stopnia.

Uroczyste wręczenie tego znaku jakości odbyło się 01 października 2008r.

w Bibliotece Narodowej w Warszawie. Była to już IX edycja programu, w której Certyfikatem II stopnia

wyróżniono tylko 6 placówek z całego kraju. Naszą szkołę reprezentowała delegacja, w skład której wchodzili uczniowie,

nauczyciele i rodzice. Oprócz pamiątkowego dyplomu i gratulacji od organizatorów, otrzymaliśmy również odtwarzacz DVD.

Przedstawiciele naszej szkoły zaproszeni są również do udziału w Gali „Lider Polskiej Ekologii”,

która odbędzie się 22 października 2008r. w Warszawie. W czasie tego spotkania Minister Ochrony Środowiska

szkołom wyróżnionym w programie „Zielony Certyfikat” wręczy pamiątkowe statuetki.

Jest to dla naszej szkoły ogromne wyróżnienie i jednocześnie nagroda za wysiłek całej społeczności szkolnej

włożony w realizację zadać prowadzących do uzyskania „Zielonego Certyfikatu” II stopnia.

Nie kończy to jednak naszych działań w dziedzinie ekologii. Wręcz przeciwnie.

Uzyskany ogólnopolski znak jakości jest inspiracją do podejmowania kolejnych zadań na rzecz zrównoważonego rozwoju.

(1/8):

(2/8):

(3/8):

(4/8):

(5/8):

(6/8):

(7/8):

(8/8):

Galernik - Twoja własna Internetowa Galeria Zdjęć - Kreator - Publikowanie - Tworzenie - GIF, JPG, PNG